Lenin i manifestacja – Izaak Brodski

Lenin i manifestacja   Izaak Brodski

Isaac Brodsky był jednym z pierwszych artystów państwowych w nowym kraju, przodkiem oficjalnego stylu i kanonicznym wizerunkiem przywódców. Ulubiony uczeń Ilyi Repina, malarza z lekkim dotykaniem salonowości, po rewolucji poświęcił swoją pracę motywowi komunistycznemu.

Pierwszy portret Włodzimierza Iljicza “Lenin i manifestacja”, napisał Brodsky w 1919 roku. Lekko zmęczony mężczyzna o miłej i inteligentnej twarzy patrzy na widza z płótna. Ręka Lenina leży na białym, pozornie nieciekawym papierze – demonstracji.

Uroczystość i niektóre “radzieckie” patosy portretu nadają tło – purpurową, dynamicznie rozwijającą się draperię.

Nad prześcieradłem artystka zaznacza symboliczną akcję, wynik manifestacji i rewolucji – szary, niepokojący plac, wzdłuż którego krąży tłum proletariuszy. Tkanina “Lenin i manifestacja” wyznaczyła początek ogromnej serii portretów Lidera autorstwa Brodskiego, z których najsłynniejszym była praca “Lenin w Smolnym”.