Krowy (po Jordaensie) – Vincent Van Gogh

Krowy (po Jordaensie)   Vincent Van Gogh

Over Over Van Gogh był w stanie zaspokoić tęsknotę za północą. Głęboko potrzebował powrotu do środowiska, w którym żył w młodości, zataczając pełne koło do początków swojej sztuki w Holandii.

Dlatego podjął się napisania nowych wersji wcześniejszych prac. Krowy przywróciły wspomnienia z pracy w Hadze.