Król Uzjasz wstrząśnięty trądem – Rembrandt Harmens Van Rhine

Król Uzjasz wstrząśnięty trądem   Rembrandt Harmens Van Rhine

OBRAZ JEST CZASEM WYWOŁANYM “Portret mężczyzny w orientalnych strojach”, ale jest dobry powód, by sądzić, że przedstawia się tutaj Judejski król Uzjasz, który, nadęty, ubrany w szaty arcykapłana i palił kadzidło na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej.

I natychmiast został ukarany: sklepienia świątyni otworzyły się przed trzęsieniem ziemi, a boski promień uderzył Ozjasza w trąd. Silny stres wewnętrzny wyraża się w ponurych rysach twarzy, ale jeszcze bardziej w zaciśniętych palcach.

Szare plamy na twarzy wyraźnie wskazują na trąd. Portret był bardzo aktualny, gdy w Amsterdamie szalała dżuma. Potrzeba posiadania brązowego lub złotego przedmiotu za Uzzią wydaje się dość wątpliwa, chociaż wąż opleciony wokół niej prawdopodobnie symbolizuje egipską egzekucję.