Krajobraz w Montanie – Oscar Kokoshka

Krajobraz w Montanie   Oscar Kokoshka

Oskar Kokoschka, jeden z najsłynniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu, studiował w Wiedeńskiej Szkole Sztuki Stosowanej i pracował w Stowarzyszeniu Artystów Stosujących “Wiedeński Warsztat”, gdy architekt A. Loos przekonał go, aby zwrócił się do malarstwa.

Pierwsze dzieła artysty, głównie portrety, wykonywane są w szczególny sposób nerwowy, postacie otrzymują ostre cechy psychologiczne. Później Kokoschka zwrócił się do tematu Ewangelii, ale osobista postawa mistrza naruszyła tradycyjną ikonografię, nasycając ją nowoczesnymi szczegółami i szczególną symboliką. Po pierwszej wojnie światowej, do której artysta zgłosił się na ochotnika, jego obraz nabrał ponurego charakteru.

W latach 1920-1930 dużo podróżował. Podczas nazistowskiej kampanii zwalczania “zdegenerowanej sztuki” Kokoshka wyzywająco stworzył “Portret zdegenerowanego artysty”. Później artysta wyemigrował do Londynu, gdzie mówił z gorącą krytyką totalitaryzmu.

Jego powojenny obraz wyróżnia się jasnymi, radosnymi tonami.

Szczególnie interesujący dla artysty był krajobraz. Najlepszą pracą stworzoną w tym okresie jest “Krajobraz w Montanie”. Inne znane dzieła: “Widok Salzburga”. 1950.

Nowa Pinakoteka, Monachium; “Adolf Loos”. 1909. Galeria Narodowa, Berlin.