Portret Mila – Valentin Khabarov

Chabarow, wielu badaczy, a także krytyków, uważa słynnego radzieckiego malarza portretowego, prawdziwego mistrza swojego rzemiosła. Według większości jest w stanie przekazać całą swoją historyczną fazę