Inari Shrine w Oji

Inari Shrine w Oji

Ten sam odległy widok dwugłowej góry Pukubayama rozwija się przed widzem, ale pod nieco innym kątem. Hiroshige przedstawił kolejne zbocze Asukayama, gdzie znajdowała się starożytna świątynia Shinto w Łodzi Inaridzinja, której część głównego budynku, Sinden, jest widoczna w rycinie po prawej stronie. W Edo było wiele świątyń poświęconych bóstwu Shinto Inari, pierwotnie patronowanego przez rolnictwo.

Później przemyślał to jako bóstwo, przynosząc szczęście w rzemiośle, handlu i dobrobycie.

Bóg Inari jest związany z kultem lisa, który uważany był za jego posłańca, a nawet inkarnację. Według legendy, w przeddzień nowego roku, lisy z całego regionu zgromadziły się w tym głównym sanktuarium w obszarze Kanto. Zazwyczaj sanktuaria Inari osiadały w lesie lub na wzgórzach, z dala od schronienia.

Sanktuarium Inari znajduje się także w pobliżu wsi Łódzkiej, której dachy zmieniają kolor na żółty w tle. Z bram torii ludzie wspinają się po schodach – aby modlić się o pomyślność w Nowym Roku. Kwiaty na śliwkach, za domami wsi Łódź, oznaczają wczesną wiosnę.

Późna wersja grawerowania ma ciemniejszy kolor. Ułatwia to prawie czarne korony przedstawionych sosen, które współgrają z sylwetką góry Tsukuba na horyzoncie. Zielony pasek na pierwszej wersji również nabiera ciemnego odcienia.