Kameydo Plum Orchard – Utagawa Hiroshige

Na północny wschód od Sanktuarium Kameido Tenzin, znanego również jako Świątynia Yusima Tenzin w Edo, znajdowała się słynna rezydencja śliwkowa Saikean i słynny sad śliwkowy