Portret ucznia – Martin van Hemskerk

Holenderski malarz Martin van Hemskirk studiował w Haarlemie i Delft, ale decydującą rolę w jego twórczym rozwoju odegrał J. van Corel, w którego studio w