Śmierć Maryi – Hugo Gus

Śmierć Maryi jest jednym z pięciu lub sześciu zachowanych arcydzieł Hugo van der Goesa. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę mniejsze, nie zachowane ołtarze, o których

Fall – Hugo van der Goes

Z jednej strony tego dyptyku, podobno napisanego po 1479 r., Van der Goes podaje własną interpretację Upadku Adama i Ewy, z drugiej opłakuje Chrystusa i