Rzymianie pod jarzmem – Charles Gleyre

Skomplikowane płótno percepcji „Rzymianie pod jarzmem” należy do akademika Charlesa Gleire'a. Obraz ma pełniejszą nazwę w niemieckiej interpretacji „Die Helvetier zwingen die Römer unter dem