Nanna – Anselm Feuerbach

Dzieło niemieckiego artysty Anselma Feuerbacha, bratanka słynnego filozofa L. Feuerbacha, w dużej mierze opierało się na ideałach późnych romantyków i „Nazareńczyków”. Artysta studiował na Uniwersytecie