Faun i Bacchante – Boris Orlovsky (Smirnov)

Faun i Bacchante   Boris Orlovsky (Smirnov)

Posąg powstał we Włoszech, gdzie rzeźbiarz spędził sześć lat. Wyraża artystyczne credo Orlovsky'ego: wypełnić starożytną historię głębią i drżącymi uczuciami. Jedność nastroju podkreśla główny rytm ledwo wyczuwalnego ruchu postaci zjednoczonych w jednej grupie.

W miękkim przepływie mas rzeźbiarskich – spokojny pokój, który odpowiada szczerości i liryzmowi obrazów. Biel kamienia, czystość linii, harmonia ruchów mają uosabiać duchowość, poezję zmysłów. Faun – bóg gór, lasów i pól, pilnuje stad.