Miasto nocą – Alexandra Exter

Ten wczesny obraz artysty powstał w stylu „futuryzmu” pod silnym wpływem malarstwa francuskiego. Na obrazie pojawiły się już „formy koncentryczne”, które przenikają do przestrzeni rzeczywistej,