Lion Hunt – Rudolf Ernst

Głównymi działaniami naszych odległych przodków były oczywiście rybołówstwo, polowanie i zbieranie. Przez wieki namiętność do polowań nigdzie nie zniknęła. W niektórych epokach ta okupacja była