Dziwne maski – James Ensor

Belgijski malarz James Ensor znany jest jako symboliczny malarz, twórca jasnych groteskowych płócien, w których twarze ludzi są ukryte przez zamaskowane postacie. Ludzka natura jest