Ogień Troi – Adam Elsheimer

W tym małym obrazku napisanym na miedzianej tablicy znajduje się scena Eneasza, który ucieka z rodziną z Troi, pojmany i spalony ogniem. W ciemności nocy,

Gloryfikacja Krzyża – Adam Elsheimer

Niemiecki malarz i rytownik wczesnego baroku Adam Elsheimer żył krótkim życiem, ale jego doświadczenie w rozwiązywaniu zadań malarskich rozwinęło się w pracach Rembrandta, wpłynęło na