Tryptyk – Bernardo Daddy

W życiu religijnym XIV wieku. większa niż przedtem rola zaczęła odgrywać małe ołtarze, które służyły do ​​domowych modlitw. Ich program ikonograficzny krótko zawierał nauki chrześcijańskie.