Gracze – Alexander Dorogov

Znaczący wątek „Graczy” został napisany przez rosyjskiego malarza morskiego Aleksandra Dorogowa w 1840 roku. W tym okresie kierunek autorki był kierunkiem nauki o morzu, który