Domek – Pierre Bonnard

Domek   Pierre Bonnard

W przeciwieństwie do swojego przyjaciela Vuillarda, który wyrobił sobie miano portrecisty, Bonnard często nie malował portretów. Z reguły przedstawiał na nich swoich krewnych lub przyjaciół.

Pracując nad portretem, artysta nie postawił sobie zadania przeniknięcia psychologii osoby stojącej przed nim, jego portret był raczej barwnym wspomnieniem intymności lub przyjaźni. Czasami te portrety są niezwykłe w kompozycji. Na przykład w obrazie “Domek” Bonnard pisze braci Burnheim, aby głowa jednego z nich została odcięta krawędzią płótna.

Dla Bonnarda, który zaabsorbował idee “Naszej”, dekoracyjność zawsze znajdowała się powyżej podobieństwa portretowego. Artysta uwielbiał włączać do portretu “mówiące” szczegóły. W tym samym “łóżku” eleganckie toalety kobiet świadczą o ich wysokiej pozycji w społeczeństwie i bogactwie materialnym.

W przypadkach, w których Bonnard nie był dobrze zaznajomiony z osobą, wolał napisać ją w domu, opowiadając autorowi o pewnych przyzwyczajeniach i cechach charakteru portretu.

Kiedy niemiecki artysta Karl Hermann poprosił Bonnara o malowanie portretu swojej żony, odpowiedział, że nie miał okazji pojechać do Berlina. Dość często na zdjęciach Bonnarda pojawia się jego żona Martha. Ale te prace nie są dokładnie portretami.

Gdyby tylko dlatego, że na przykład w niektórych “Martach” Bonnarda nie ma podobieństwa do prawdziwej Marty.