Marfa Posadnitsa – Dmitritz Ivanov

Obraz został namalowany zgodnie z programem wydanym 14 marca 1808 r. Grupie emerytów i studentów IV wieku Cesarskiej Akademii Sztuk. W centrum kompozycji przedstawiona jest