Zatoka Piguell w Kent – William Dyce

Pracując nad serią fresków do budynku Parlamentu w ciągu ostatnich dwóch dekad swojego życia, Dice całkowicie niezależnie opracowała styl, który nie wyglądał jak historyczny obraz