Zwiastowanie – Carlo Crivelli

Carlo Crivelli Zwiastowania jest jednym z uznanych arcydzieł włoskiego malarstwa końca XV wieku. To duże, kolorowe płótno, napisane w 1486 roku w okresie twórczej dojrzałości