Boże Narodzenie – Petrus Christus

Petrus Christus dzieli kompozycję na trzy plany. Pierwszy pokazuje łuk ze scenami z Księgi Rodzaju. Na kolumnach Adam i Ewa odgryzają owoce drzewa wiedzy. W