Rano na polu Kulikovo – Alexander Bubnov

Przed nami jedna z najbardziej imponujących kreacji. Malarz postanowił zwrócić się do tematu walki ludu z Tatarami-Mongołami. Najpierw nakreślił szkice, które mogą nam powiedzieć o