Triumf śmierci – Peter Bruegel

Bruegel nie wymyśla tej fabuły. W gotyckim średniowieczu rozwinęła się też dość starannie zróżnicowana ikonografia tańca śmierci, triumf śmierci, sztuka umierania. Są to różne motywy