Jesienne pola – Lydia Isaakovna Brodskaya

Natura mądrze rozdziela skłonności do różnych rodzajów ludzkiej aktywności wśród ludzi. I chociaż zwrot „tradycja rodzinna” jest używany dość szeroko, nie zawsze, na przykład w