Laguna Wenecka – Richard Parks Bonington

Ryszard Bonington żył bardzo krótko, jednak jego nazwisko znalazło się w godnym miejscu w historii krajobrazu angielskiego i francuskiego. Współcześni podziwiali jego wirtuozowskie umiejętności pędzla.