Lot do Egiptu – Giotto di Bondone

Na południowej ścianie kaplicy, pod freskami poświęconymi historii Anny i Joachima, w otworach między oknami namalowanych jest pięć scen z dzieciństwa Jezusa. Obejmują one scenę

Zmartwychwstanie Łazarza – Giotto di Bondone

Zgodnie z ewangeliczną narracją, czwartego dnia po pochówku Łazarza, którego Jezus bardzo kochał, Chrystus przyszedł do Judei. Siostry Łazarz, Maryja i Marta, błagały Jezusa, aby

Pocałunek Judasza – Giotto di Bondone

Jeden z najsłynniejszych malowideł cyklu Padwy – „Pocałunek Judasza” – opowiada o walce dobra ze złem, szlachetności i podłości. Na tle błękitnego nieba pośród wystrzelonych

Opłakiwanie Chrystusa – Giotto di Bondone

W dramatycznym „Lamentacji Chrystusa” na tle nagiej skały z wyschniętym drzewem grupa uczniów i kobiet otacza martwego Chrystusa na ziemi. Siedząc na pierwszym planie z