Stoning Ahan – William Blake

Imię Williama Blake'a, angielskiego myśliciela, poety, artysty, jest już dobrze znane. Jednak za życia wydawał się zbyt osobliwy dla współczesnych, zainteresowanie jego dziełami zaczęło pojawiać

Adam przed sądem Bożym – Hives Blake

Jedno z najbardziej dramatycznych dzieł Williama Blake'a. Pan jest tu reprezentowany jako potężny sędzia. Siedzi na rydwanie ognia i surowo patrzy na Adama. Blake znajduje

Współczucie – William Blake

William Blake to poeta, filozof, artysta, bardzo niestandardowa osoba w historii sztuki. Od wczesnego dzieciństwa widzi aniołów i cherubinów, o których pisze w swoich pamiętnikach.

Elohim tworzy Adama – Williama Blake'a

Jest to jeden z “wielkich rycin kwiatów w Blake'ach”, którego serię stworzył około 1795 roku. Niektórzy badacze wolą nazywać je “malowanymi rycinami” – aby oddzielić

Adam i Ewa Znajdź ciało Abla – William Blake

Blake napisał kilka zdjęć na temat starotestamentowej historii o zabójstwie Kaina jego młodszego brata Abla; To zdjęcie jest ostatnie. Temat pierwszego bratobójstwa w historii ludzkości