Lobster Still Life – Abraham Beijren

Jeden z największych mistrzów holenderskiej martwej natury XVII wieku. Abraham van Beyeren urodził się w Hadze i prawdopodobnie studiował u mistrza martwej natury P. de