Autodafe – Pedro Berruget

Temat auto-da-fe, czyli palenie heretyków, był jednym z najbardziej szanowanych w hiszpańskim malarstwie kościelnym. Obrazy na tych tematach były nie tylko zdobione poza granicami ołtarza,