Niepokalane Poczęcie – Giovanni Battista Tiepolo

Stworzony przez największego artystę weneckiej szkoły licznych cykli freskowych, można dostrzec nowość światopoglądu i zakres przedsięwzięć artystycznych zrodzonych z epoki oświecenia. Tiepolo był wspaniałym dekoratorem,

Triumph Maria – Giovanni Battista Tiepolo

Duże płótno to seria dziesięciu obrazów poświęconych słynnym epizodom z historii starożytnego Rzymu, przeznaczonych do luksusowej sali w Ca'Dolfin, weneckiej rezydencji patriarchy Akwilei Dionisio Delfina.