Country Love – Jules Bastien-Lepage

Obraz „Country Love”, jeden z najlepszych dzieł Bastiena-Lepage, został nabyty w Paryżu przez Siergieja Michajłowicza Tretiakowa. brat założyciela Galerii Trietiakowskiej i pozostawiony im w tej

Jeanne Dark – Jules Bastien-Lepage

Wizerunek Joanny d'Arc – „Orleans Maiden”, narodowej bohaterki Francji w wojnie stuletniej. stał się bardzo symboliczny we Francji w latach 70. i 80. XIX wieku.