Szef Piotra I – Rastrelli Carlo Bartolomeo

Głowa Piotra o okrągłej twarzy, mocnych formach energetycznych i wystających oczach, jak gdyby wystawała z orbit, zadziwia prawdziwością. Odpływ z 1903 roku z oryginału, znajdującego