Aniska – David Petrovich Shterenberg

Aniska   David Petrovich Shterenberg

D. P. Shterenberg był jednym z aktywnych organizatorów i członków Towarzystwa malarzy sztalugowych artystów. Prace mistrza charakteryzują się wyrazistą ostrością obrazów, lakoniczną kompozycją, uogólnieniem i klarownością rysunku, świadomie planarną konstrukcją przestrzeni.

Bohaterka artysty staje się jednak nie wesołym sportowcem, zadowolonym z życia, ale chłopską dziewczyną, w myślach której pamięć o głodzie lat 20. pozostaje na zawsze. Stoi przy stole, na nim jest talerz z kromką czarnego chleba.

Tabela jest absolutnie pusta, jest pustym polem z tylko jednym obiektem symbolu – chlebem. Shterenberg odmawia szczegółowej reprodukcji rzeczywistości, tworząc warunkowo iluzoryczną niebiesko-brązową przestrzeń. Dzięki skąpym, ale dokładnie zweryfikowanym środkom koloru i kompozycji, Shterenberg odtwarza tragedię epoki.