17 października – Ilya Repin

17 października   Ilya Repin

Najwyższy Manifest o poprawie porządku państwowego jest aktem prawodawczym Najwyższej Władzy Imperium Rosyjskiego, ogłoszonym 17 października 1905 r. Został on opracowany przez Siergieja Witte w imieniu cesarza Mikołaja II w związku z nieustannym “zamieszaniem”.

W październiku rozpoczął się strajk w Moskwie, który ogarnął cały kraj i przekształcił się w ogólnopolski październikowy strajk polityczny. W dniach 12-18 października ponad 2 miliony ludzi strajkowało w różnych branżach. Ten strajk generalny, a przede wszystkim strajk kolejowy, zmusił cesarza do ustępstw.